033: zápisník Pavla Kotrly

Literatura v regionech

Televize, denní tisk, ale především internet nám dokazují, že globalizace a zmenšování světa pokračuje, ať se nám to líbí nebo ne. Nejsem sice přesvědčen, že „zpravodajství“ v přímém přenosu ze všech možných i nemožných koutů, které se v případě naprosté většiny českých médií smrsklo na přehled bulvárů a banalit, je tím nejlepším, co nás potkalo. Ale na druhou stranu, jako by tento informační příval vyvolával tlak a pohyb opačným směrem a staré známé „mysli globálně — jednej lokálně“ došlo svého naplnění i v literatuře. Zatímco čtenářů beletrie jako kdyby pozvolna ubývalo, u té regionální je tomu spíše naopak. Znám to opakovaně z vlastní zkušenosti. Vyjde kniha regionálního autora, nebo věnovaná regionu, obejdete všechna knihkupectví ve svém okolí. A ejhle! Sice jste se o tom dozvěděl poměrně brzy, ale kupodivu už je vyprodáno. A zatímco tituly světových autorů a literárních hvězd budou ještě dlouhou dobu k mání, zde je skoro jistota, že nové vydání už nebude. Mnohdy jsou to knihy autorů, jejichž jména se na stránkách literárních periodik příliš neobjevují a jen zřídka jsou k nalezení v některém z renomovaných slovníků či encyklopedií. Ale paradoxně k tomu: v úzkém kruhu regionu o nich panuje obecné povědomí a poměrně běžně se s nimi setkáte na stánkách místního denního tisku. A pokud s nimi upořádáte autorské čtení nebo besedu, pak se s velkou pravděpodobností bude jednat o akci hojně navštívenou. (Na rozdíl od situace, kdy se vám podaří přemluvit uznávaného autora, v místě však bohužel neznámého i pro vyučující literatury.)

A tak není divu, že i na internetu vzniká řada stránek věnovaných regionální literatuře. Svou nezastupitelnou roli zde hrají knihovny. Ty se na jedné straně stávají centrem volně přístupného internetu pro veřejnost a zvolna se mění spíše v informační střediska, ale na druhou stanu se jim daří udržovat regionální tradice stále živé. Většina z nich pak zveřejňuje na internetu informace o místních autorech (např. http://www.knihovnavlasim.cz/region_autori_A-J.htm; http://www.kfbz.cz/osobnosti.htm) nebo buduje databáze regionální literatury. Vypisovat zde více adres by bylo zbytečné, poslouží každý vyhledávač. Za pozornost pak stojí také skutečnost, že existují specializovaná akademická pracoviště, která se regionální literatuře věnují, například Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity (http://urs.osu.cz), případně se o vznik nových usiluje.

Některé regionální aktivity pak mají i širší přesah. Sice ne tak razantní, jak si možná představují jejich tvůrci, ale přesto dostačující. Příkladem může být PLŽ — Plzeňský literární život (http://www.kmp.plzen-city.cz/publikace.php), nebo také Světlik (http://www.kvkli.cz) vydávaný libereckou Krajskou vědeckou knihovnou a Kruhem autorů Liberecka. Ten přináší i zajímavé historické literární exkurze. Nebýt internetu, řada aktivit by zůstala širšímu okruhu čtenářů utajena, a to i některé zajímavé projekty ucelenější, jako je Kohoutí kříž (http://www.kohoutikriz.org), který je věnován autorům Šumavy v časovém rozmezí od středověku po současnost, nebo nedávno vzniklý portál Jihočeská literatura (http://www.jihoceskaliteratura.cz). Literatura místní se tak odkrývá i čtenářům v oblastech vzdálenějších.

vyšlo v časopise Host 2007/10

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005