023: zápisník Pavla Kotrly

PayPal & spol.

Marná sláva, literatura, to nejsou pouze ideály, ale také obchod. V některých případech právě jen obchod. Knihy jsou ostatně spolu s hudbou na internetu tím nejprodávanějším zbožím, zbožím, kterému příliš dlouhé skladování nevadí. Vadí však nakladatelům a vydavatelům, pro které představuje zdroj obživy. Ti jsou povětšinou nuceni spoléhat na zaběhané distribuční kanály, pomocí kterých své „produkty“ dostávají až ke spotřebitelům, čtenářům. Je to poněkud cynický, zároveň ale pragmatický pohled. Nyní se však pro nakladatele, především však pro vydavatele objevila možnost, díky níž si mohou snadněji jeden distribuční kanál zbudovat sami, na svých internetových stránkách. Ne že by tato možnost dosud nebyla, ale byla složitější. Právě nyní začal jeden ze světově nejrozšířenějších a nejoblíbenějších platebních systémů PayPal (http://www.paypal.com) podporovat i českou měnu. Oblíben je pro jednoduchost použití, snadnou obsluhu, ale především pro možnost převádět malé částky, mikroplatby. Zpráva o tom proběhla snad celým českým internetem (http://www.lupa.cz/zpravicky/paypal-podporuje-ceskou-menu/http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=131490, http://www.marigold.cz/item/konecne-paypal-funguje-i-pro-ceske-ucty-uz-doopravdy) a vyvolala širokou odezvu. Přestože existují i české alternativy a snahy o podobnou funkčnost (např. Monetka http://www. monetka.cz), dosud se příliš neuchytily. Pokud by doopravdy došlo k rozšíření PayPal, mohla by se tvář českého internetu pozměnit. Jak správně poznamenala jedna pravidelná čtenářka, nyní již nic nebrání tomu, aby byly zpoplatněny on-line verze literárních časopisů.

Ano, teoreticky a technicky tomu již prakticky takřka nic nebrání. Ostatně v některých případech se již nyní jedná o úvahy reálné, které jsou na pořadu dne. Publikační systémy nebo elektronické obchody s podporou tohoto (nebo i jiného) platebního systému existují, a to i v českých verzích. Prozatím se však s možností zaplatit si na stránkách literárních periodik za přečtení povídky, studie, eseje příliš nesetkáváme, v budoucnosti se ale možná setkávat budeme. Prozatím je prestiž papírové verze časopisu zcela jistě vyšší než u verze internetové. Tato situace se však může rychle změnit. Třeba s možným masivním nástupem elektronických čtecích zařízení, ale třeba také s dalším odlivem čtenářů kulturních periodik, kdy náklady na tisk již nebude možné pokrývat z dotací, předplatného, reklamy. Jednou z možností je pak právě „útěk“ na internet.

Možná je také kombinace obého, jak dokládají stránky týdeníku A2 (http://www.tydenika2.cz) nebo revue Prostor (http://www.revueprostor.cz/), na kterých jsou plné texty článků a archiv přístupné platícím uživatelům.

Je otázkou, jak by na takový přerod periodika, časopisu, v případě zániku tištěné verze zareagovali jeho čtenáři. Pokud by částky byly vstřícné — po odbourání nákladů na tisk tomu mnoho nebrání —, pak by jejich počet mohl vzrůst. Může však nastat i opačná situace. Nezbývá než počkat na ověření praxí.

vyšlo v časopise Host 2006/10

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005