020: zápisník Pavla Kotrly

Proti vůli autora, pro radost čtenářů

Knihy se vždy opisovaly, kopírovaly či jinak množily. Bez ohledu na dobu nebo hranice. Až moderní doba tyto aktivity pevně sešněrovala autorským zákonem, který lze snadno porušit i nevědomky, za chvíli pravděpodobně i půjčením knihy kamarádovi, a snahou o co nejdelší trvání práv i o po smrti autora. Problematice autorského práva v době internetu se pravidelně věnuje například magazín Click (http://www.clickmag.cz), bohužel tyto informace jsou dostupné pouze v jeho tištěné podobě). Nepříliš lichotivou vizi blízké budoucnosti svázanou autorským právem, která se opírá o reálné předpoklady, nabízí ve své povídce Právo číst (http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.cs.html), Richard Stallman (http://www.stallman.org/), jedna z vůdčích osob hnutí za svobodný software.

Často jsou autorské zákony porušovány vědomě. Pomineme-li pirátská vydání, či výtisky pořizované a následně distribuované tiskárnami bez vědomí nakladatelství, což jsou aktivity jednoznačně směřující k obohacení a nemají nic společného s láskou ke knihám a ke čtení, pak nejčastějším porušením bude v současnosti pravděpodobně zveřejnění opisu knihy na internetu. Je jasné, že ani tyto aktivity se nakladatelům nemohou líbit. A tak řada dříve veřejně dostupných on-line knihoven je pod tlakem uzavírána, nebo se stěhuje do uzavřených komunit a digitálního undergroundu, a to i na českém internetu.

Jsou však situace, kdy pirátské zveřejnění nějakého titulu lze vnímat s jistými sympatiemi, byť jsou práva autora dotčena. Ostatně o tom svědčí široká a neuzavřená diskuze nad před několika týdny zveřejněným překladem románu „L´Identité“ (Totožnost)(http://totoznost.blogspot.com/). Stránky tohoto blogu již neexistují, neboť byly po oficiální stížnosti (http://www.chillingeffects.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=4484) smazány (http://www.lupa.cz/zpravicky/google-smazal-blog-s-prekladem-knihy-milana-kundery/). Kniha se však ve své elektronické podobě šíří dál a není příliš pravděpodobné, že by internetu zcela vymizela.

Zveřejnění této knihy zaznamenalo širokou mediální odezvu nejenom na internetu, ale také v tištěných médiích. Že Milan Kundera (http://www.kundera.de/, http://www.milankundera.webpark.pl/) své romány již delší dobu nevydává česky je obecně známou věcí. Je zbytečné polemizovat o důvodech proč, prostě vydávány nejsou. Přesto jsou čtenáři, kteří by si je rádi přečetli i bez jazykové bariéry. Zveřejnění překladu bylo jen logickým vyústěním dlouhého čekání. Osobně jsem překvapen spíš tím, že se tak již nestalo dříve, neboť neoficiálně jsou přeloženy i další Kunderovy knihy, a to z originálu. Můžeme tedy jen čekat, zda bude spíš zveřejněn některý z románů cestou oficiální nebo cestami neoficiálními. A možná ani není třeba bát se kvality překladu, neboť u zveřejněného díla byl příjemným překvapením. Škoda však, že překlad byl pořízen právě z anglického vydání a nikoliv francouzského originálu.

Na otázku, zda máme právo takto zveřejněný překlad číst záměrně neodpovídám. O tom něchť si rozhodne každý sám.

vyšlo v časopise Host 2006/7

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005