021: zápisník Pavla Kotrly

Potíže s Günterem Grassem

Čas od času se jméno spisovatele kupodivu ocitne i na titulních stránkách českých novin. V našich zemích již věc takřka nevídaná a exotická. Bohužel takřka stoprocentně z příčin mimoliterárních. Naposledy se tak stalo v souvislosti s autobiografií Beim Häuten der Zwiebel (Když se loupe cibule) Güntera Grasse (http://www.guenter-grass.de/ggrass/index.shtml) a jeho zveřejněným přiznáním k mladistvému členství v jednotkách SS.

Povstal nevídaně početný zástup mravokárců a komentátorů, který se zpravidla spravedlivě rozhořčoval a měl potřebu sdělovat svou pravdu. Velká část té plejády hlídačů počestnosti, zahrnující jak politiky, tak i komentářové odborníky na všechno, vzbuzuje dojem, že dotyční si ještě tak právě někde přečetli encyklopedické heslo (http://de.wikipedia.org/wiki/Günter_Grass), ale s dílem tohoto autora se jinak nesetkali.

Ale ponechme stranou politické souvislosti. V celé diskuzi pramenící z jednoho přiznání, a je celkem jedno, zda pozdního, či naopak včasného, se především v tištěných médiích někam do pozadí vytratily informace o tom, že Günter Grass je nejenom osoba veřejně činná, ale že je to především romanopisec, ale také básník, esejista, dramatik, sochař a grafik. Od roku 1958, kdy publikoval svou prvotinu a nejznámější knihu Plechový bubínek, proslavenou též filmovému zpracování, se stal autorem řady celosvětově uznávaných děl. A je důležité také připomenout, že Nobelova cena, kterou obdržel v roce 1999 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1999/grass-bio.html), mu byla udělena za literaturu a ne za mravnost, čestnost, statečnost nebo dokonce politiku.

A tak kupodivu internet se svou aktuálností a hypertextovostí působí díky své ohromné databázi v tuto chvíli jako určitá protiváha aktuálního informačního zájmu o pouhé úzce vymezené spektrum informací. Samozřejmě, všechna ta aktuální diskuze je na internetu také, z těch zajímavějších uveďme příspěvky Dušana Třeštíka (
http://vulgo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=540) a Jana Šíchy (http://www.literarky.cz/index.php?p=clanek&id=2726). Možná, že krátkodobě budou internetové vyhledávače ukazovat načas na prvních místech odezvu této diskuze, ale postupně bude pozapomenuta. Věřím, že nakonec budou na předních místech zase figurovat odkazy literární, jako například rozhovor s autorem v The Paris Revue (https://www.theparisreview.org/viewinterview.php/prmMID/2191) z roku 1991, ve kterém se lze třeba dočíst, proč se Günterovi Grassovi zdá zobrazení kostela ve filmovém zpracování Plechového bubínku málo věrohodné. A to, že nehodlá odejít z veřejného života (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index_view.php?id=207614) nám bude celkem jedno. Hlavně pokud nebudou zapomenuty jeho knihy, a to by neměly. Koho však otázky spolu spojené nepřestávají trápit, ten může navštívit konferenci Günter Grass (Literatura - Sztuka - Polityka / Günter Grass. Literatur - Kunst - Politik) (http://republika.pl/grass-gdansk/konferenz2007.html), která se příští rok koná v Gdaňsku. Já si raději koupím některý z jeho románů.

vyšlo v časopise Host 2006/8

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005