030: zápisník Pavla Kotrly

Ubývající představy a přibývající obrazy

Díky stále vyspělejším technologiím, které se budou i nadále zlepšovat, máme možnost nahlédnout do ulic a oken domů z rychle rostoucího počtu lokalit (http://maps.google.com). Je jen otázkou času, kdy bude pokryta větší část území. Můžeme také porovnávat historický vzhled území se vzhledem současným (http://mapy.cz). Můžeme si svět zobrazit do stále podrobnějších detailů pomocí přesných souřadnic. Popisnost se šíří v nebývalém měřítku. Automaticky generované hypertextové odkazy vás rády přenesou v textu čteném na počítači na mapu s konkrétním místem. Zároveň se však prostor kolem nás s jeho virtuální rekonstrukcí zmenšuje a vzdálenosti se zkracují. Ubývá prostor k dohadům, představám a fantazii. Ale „naštěstí“ je zde i druhá strana mince. Pomalu ztrácíme schopnost otevírat jen před několika lety získaná digitální data. Někdy nelze otevřít pouze textové soubory, alternativa se však odehrává v globálním měřítku. Tedy tam, kde počítače pronikly. Právě malá trvanlivost digitálních dat může zapříčinit, že s výraznějším rozšířením elektronických knih se literatura ještě více dostane na úroveň spotřebního zboží. Z hlediska nakladatele možná dobrá zpráva. Z hlediska čtenáře? Knihu napsanou před padesáti lety nebo sty lety bez problému otevřu i dnes. Mám obavu, že s počítačovými soubory to tak lehce nepůjde.

Magie literatury spočívá především v její schopnosti vyvolávat v našich myslích obrazy lehké, křehké, proměnlivé a prchavé, při novém čtení textu jiné. Což je zároveň i její nevýhodou, která čtenáře odvádí již k obrazům interpretovaným, méně náročným a stravitelnějším. Přesto však si každý z nás při čtení některé z knih řekl, ta místa bych chtěl navštívit, nebo aspoň vidět, jak vypadají. Pro tyto okamžiky jsou zde stránky Literary Locales (http://www.sjsu.edu/depts/english/places.htm), které přinášejí více než tisíc odkazů na stránky s fotografi emi vztahujícími se k nejznámějším dílům světové literatury. Homérova díla a cesty argonautů tak hned dostanou jiný rozměr, jaksi zemitější, realističtější. Opomenuta nejsou ale ani literární díla poslední doby. Minimálně autorku Harry Pottera zde najdete. Na další stránky se dostanete i bez tohoto rozcestníku. A tak není těžké prohlédnout si Paříž z detektivních románů mého oblíbeného Daniela Pennaca (http://www.terresdecrivains.com/article.php3?id_article=154) nebo místa, ve kterých se odehrával děj románu Umberta Eca Foucaultovo kyvadlo. Proč se však na cesty vydávat jen virtuálně? Vždyť existují i specializované cestovní kanceláře (např. http://www.literarytraveler.com), které vás rády dopraví na místo děje vašich oblíbených knih.

Bohužel, při troše štěstí je snadné v obrazech dohledat již většinu míst na zeměkouli a některá už i mimo ni.

Jako protipól lze navštívit Blind Atlas (http://www.blindatlas.com) věnující se fi ktivním literárním místům. Stránek s podobnou tematikou je mnoho. Zvláštní pozornost budí kniha Itala Calvina (http://italocalvino.it) Neviditelná města, která je mezi staviteli virtuálních míst velice oblíbená. Českých stránek na toto téma není mnoho a snad ani nestojí za zmínku. Možná jen jedny stránky volně s touto tematikou svázané, které jsou věnovány knize Karla Hynka Máchy Hrady spatřené (http://www.sweb.cz/petrfabian/macha.htm) a které k jeho kresbám nabízejí pandán v podobě aktuálních fotografií.

vyšlo v časopise Host 2007/7

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005