025: zápisník Pavla Kotrly

Nemastný a neslaný

Portál české literatury je jedním z nejrozsáhlejších projektů prezentujících na internetu současný stav české literatury. Věnoval jsem se mu sice před rokem, ale protože na jeho adresu stále zaznívají výtky, nejadresněji asi v příspěvku Marty Ljubkové v Souvislostech (http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=421), a protože se jedná do značné míry o projekt oficiální, je potřeba se k němu vrátit.

Portál české literatury by tedy měl aspirovat na primární zdroj informací o české literatuře v zahraničí a pro zahraniční bohemisty. Je tomu tak ale skutečně? V případě neznalosti nějaké informace, zde konkrétní adresy vedou k jejímu nalezení dvě cesty: skrze vyhledávače a skrze katalogy. U vyhledávačů není situace zcela jasná, nebo ještě lépe je různá v různých teritoriích. Pokud budete hledat termín „czech literature“ na Google.com, pak portál sice nezaujímá první místo, ale na první stránce výsledků se objeví. Což je slušný výsledek. Bohužel platí pouze pro uživatele anglické, protože např. vyhledávače ruské nebo španělské portál někdy ani neznají, nebo zobrazují až daleko daleko za první stranou, kde je velmi malá šance, že bude nalezen.

Pominu-li, že stále chybí jakékoliv informace, či aspoň resumé ve španělštině a ruštině, pak je má výtka směřována především k obsahu stávajících. Vyloženě spí, ostatně i na počátku roku 2007 je v patičce stále aktuální letopočet 2005. Náklady na vývoj a úpravu publikačního systému již přece nejsou. Stejně tak design portálu zůstává po celou dobu jeho trvání zachován. Očekával bych tedy, že po úvodní fázi dojde k výraznějšímu naplňování jednotlivých jazykových mutací a že jejich počet bude stoupat. Ale příliš zřetelné to není. Jedinou skutečně aktivní a žijící částí zůstává česká verze stránek, která opravdu sleduje současné dění.

Stále mám pochybnosti, že by tomu mělo být takto. Je pro mne nepochopitelné, proč žádná z cizojazyčných variant na svých stránkách nepublikuje novinky. Zvláště, když se jedná pouze o problém překladu. Ano, vím, že právě překlady jsou drahé, ale na druhou stranu, proč by portál měl přinášet původní texty, proč by nemohl vystačit s přejímáním materiálů z jiných periodik a tyto pouze překládat? Český čtenář by ochuzen nebyl, naprostou většinu informací prezentovaných portálem má možnost získat jinak. Pro čtenáře zahraničního by se jednalo jednoznačně o přínos. Možná pak není ani chyba na straně redakce portálu, neboť ta se pohybuje v mantinelech, které jsou jí vymezeny, ale na straně Ministerstva kultury ČR, které projekt stále nechává fungovat ve stejné podobě, stále bez zřejmých posunů.

Zajímavé jsou ale pro mne také reakce některých zahraničních studentů bohemistiky, se kterými jsem se setkal. Bohužel řada z nich tyto stránky neznala. Čím to? Důvodů může být více. Od malé propagace, neadresný obsah, neexistenci jazykových verzí, ale také třeba spíše orientace studentů spíše na jazyk než na literaturu. Ne, že by Portál byl zbytečný. Takto otázka není položena, ale měl předefinovat své cíle, které se mu, dle mého soudu, stejně nedaří naplnit. Spíše než informační zdroj pro návštěvníky ze zahraničí je dalším informačním zdrojem v domácím kontextu. A také tak funguje.

vyšlo v časopise Host 2007/2

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005