027: zápisník Pavla Kotrly

POD aneb Sám sobě nakladatelem

S tvrdošíjnou pravidelností jsou mi začínajícími autory v posledních letech zasílány dotazy, na které jsem sice již mnohokrát odpovídal, ale zřejmě nedostatečně. Prvý okruh otázek lze shrnout do jedné: Existují nějaké webové servery, které by publikovaly literaturu a kde by díla byla zároveň i hodnocena? Druhý okruh pak do otázky druhé: Kdo vytiskne mou knihu?

V prvním případě sice podezírám autory těchto otázek z lenosti, neboť na ně dokáže odpovědět vlastně každý z českých vyhledávačů. Ale nevadí, opakování je matka moudrosti. Tedy aspoň namátkou: Písmák (http://www.pismak.cz ), LiTerra (http://www.literra.cz), Totem (http://www.totem.cz). Zde autoři zcela jistě najdou kritickou odezvu na svá díla. Okruh těchto publikačních serverů je samozřejmě daleko větší a lze je rozšířit o početná fóra, stačí opravdu jen trochu hledat. Odpověď na druhou otázku také existuje, je však o něco komplikovanější. Autorům lze doporučit jistý okruh nakladatelství, kde je určitá pravděpodobnost, že se rukopisem, původní českou poezií nebo prózou, budou redaktoři zabývat. Pohled do regálů knihkupectví každému napoví, která by to mohla být. S větší pravděpodobností se však bude jednat o sázku do loterie. Zhrzeným autorům, kteří již byli odmítnuti vlastně všude, avšak víra v sílu jejich slov zůstala nezlomena, lze doporučit jediné: vydejte si knihu sami! Začínala tak řada významných autorů a není se za co stydět. Vlastně to není tak těžké a ani finančně náročné.

Internet autorům poskytne bezplatné nástroje, pomocí kterých mohou rukopis vysázet. Minimálně Scribus (http://www.scribus.net) a Lyx (http://www.lyx.org) jsou pro sazbu dostatečně vyspělé programy. Obrazový doprovod lze bez problémů připravit pomocí editorů Gimp (http://www.gimp.org) nebo Paint.Net (http://www.getpaint.net). Je sice pravda, že tyto nástroje zatím nenabízejí takový komfort jako InDesign (http://www.adobe.com), QuarkPress (http://www.quark.com), Ventura (http:// www.corel.com), ale disponují uspokojivým výstupem v PDF, který jako podklad k tisku dokáže akceptovat každá slušná tiskárna. On-line kalkulace pak odhadnou předpokládanou finanční náročnost. Stačí navštívit Malé náklady (http://www.malenaklady.cz), Ceny tisku (http://www.cenytisku.cz) nebo další. Minimálně tak lze získat argumenty pro vyjednávání o ceně s konkrétní tiskárnou.

Výše uvedená varianta ale přece jenom předpokládá určitou sumu technických znalostí na straně autora. Existuje zde však ještě jiná, u nás dosud poměrně málo rozšířená a využívaná možnost, kterou představuje zkratka POD, jinak též tisk na přání. Nejenom ve světě je známá spíše jako print on demand nebo publishing on demand. Jak správně podotýká Vladimír Novotný (http://www.reflex.cz/Clanek23334.html), mezi těmito dvěma termíny je velký rozdíl. Zatímco pod print on demand si lze představit přímo technologické zpracování knihy zpravidla o malém nákladu, publishing on demand je kompletní nakladatelskou přípravou knihy, včetně redakce, korektur, následného vytištění a v některých případech i zajištění distribuce. Orientační ceník těchto služeb lze najít například na stránkách nakladatelství Dokořán (http://www.dokoran.cz/index.php?p=bod2.html). V diskusích na Totemu jsou pak k dohledání i další informace vztahující se k tomuto způsobu vydávání knih. Přestože se u nás doposud nejedná o příliš využívané služby, věřím, že postupně dojde k jejich rozšíření. Ve světě jsou poměrně často využívány jak samotnými autory, tak nakladatelstvími. Osobně mám doma několik takto vydaných knih a na jejich obsahu a vzhledu se tento způsob produkce nijak negativně neprojevil. Pro mnohé s rukopisy bloudící autory může být toto způsob, jak otevřít zdánlivě zavřené dveře ke čtenářům.

vyšlo v časopise Host 2007/4

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005