013: zápisník Pavla Kotrly

Encyklopedie

Informačních zdrojů skýtá internet nepřeberné množství. Lepších, horších i těch špatných, přesto však navštěvovaných. V této záplavě informací se však vyskytnou situace, kdy zatoužíte po ověřených informacích. Mluvíte-li anglicky, pak nemáte větší problém. Z těch „klasických“ knižních je tu volně dostupná Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/) či Columbia Encyclopedia (http://www.bartleby.com/65/). Potřebné informace lze zpravidla získat na Britannice (http://www.britannica.com/), nebo Enkartě (http://encarta.msn.com/), jedná se však pouze o torza hesel. Výhodou posledních dvou zdrojů je skutečnost, že obsahují vždy ty nejaktuálnější informace.
Získat však podobně rozsáhlé a ověřené informace z oficiálních českých zdrojů je pravděpodobně nemožné. Jen velmi malé torzo z požadované informace nabízí portál Coje.to (http://coje.to/), který slučuje databázi tří tištěných encyklopedií. Bohužel však neobsahuje databázi již zaniklého ambiciózního projektu plně české encyklopedie Diderot. Po té na internetu zůstaly jen zmínky. V současnosti nejrozsáhlejší česká encyklopedie Universum (http://www.universum.cz), krom spolupráce s Coje.to, pro jistotu nenabízí nic, než informace o cenách jednotlivých vydání, které ostatně nejsou nijak strašné. A tak českým uživatelům internetu nezbývá nic jiného než se obracet na volně dostupné zdroje. Nejprve jmenujme ty méně rozsáhlé, ale přece jenom známější: Mozek (http://mozek.cz/), Co je co (http://www.cojeco.cz/), Vševěd (http://www.vseved.cz/), ze stránek specializovaných na literaturu pak encyklopedii na http://literatura.kvalitne.cz/.
V anglicky mluvících zemích se uznávaným a citovaným zdrojem informací v krátké době stala svobodná encyklopedie Wikipedia (http://www.wikipedia.com), která existuje od roku 2001. Navazuje však na dřívější a průkopnický projekt Nupedia. Tato mnohojazyčná encyklopedie se hlavně ve své anglické verzi (http://en.wikipedia.com), která obsahuje více než 796 000 hesel, stává se uznávaným a hojně citovaným zdrojem informací. Českou verzi najdete na http://cs.wikipedia.com a prozatím obsahuje více než 18 000 hesel.
Poměrně zásadním problémem celého projektu je skutečnost, že zakládat hesla a editovat je může kdokoliv. Sám zakladatel encyklopedie Jimmy Wales uvádí, že hlavní problém projektu spočívá v nekvalitních záznamech (http://www.theregister.co.uk/2005/10/18/wikipedia_quality_problem/). Jeho bývalý spolupracovník Larry Sanger pak již před časem prohlásil, že problém tkví v až přílišném antielitářství (http://www.kuro5hin.org/story/2004/12/30/142458/25). Nezbývá než s nimi souhlasit. Jsou zde však rozdíly. Zatímco anglicky mluvících editorů je velká spousta, česká komunita tak rozsáhlá není a možná ji zatím chybí i patřičná kritická reflexe zvenčí (http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/wikipedia-se-potyka-s-nekvalitou). Navíc je rozdělena osobními spory, což je při její velikosti palčivý problém. Ale probíhají zde také třeba spory o podobě českého pravopisu, které vnímání jazyka mnohdy vrací do hlubin 19. století.
Je těžké zachovat si při cizím zásahu do vašeho dítka chladnou hlavu. Přesvědčili se o tom tom mnozí ze spolupracovníků tohoto projektu. Řada z nich rezignovala. Nová a často velmi kvalitní hesla však vznikají dál. Někdy v budoucnu se podíváme na zoubek těm literárním, která se v tomto unikátním projektu vyskytují.

vyšlo v časopise Host 2005/10

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005