014: zápisník Pavla Kotrly

Pod taktovkou Radima Kopáče

Portál české literatury (http://www.czlit.cz) má za sebou již pár měsíců historie a za tu dobu se mohl pod vedením Radima Kopáče a jeho redakční rady vyprofilovat. Portál by měl být díky svému oficiálnímu posvěcení Ministerstvem kultury ČR, jakousi výkladní skříní současné literatury, ale i její historie. V této chvíli ale plní spíš roli dalšího internetového periodika, a to ještě spíš pro domácí čtenáře, než pro ty zahraniční. Těm je nabízena zatím jen ořezaná anglická verze. Samy o sobě však stránky hovoří jako o vícejazyčném portálu, který je určen především k propagaci české literatury v zahraničí.

Pravda, angličtina je jaksi neoficiálně světovým jazykem internetu, ale v praxi to tak nefunguje. Stačí projít několik komerčních webů, které chtějí komunikovat se světem a zpravidla tam najdete také jazykovou verzi německou a ruskou. Podnikatelé, jak se zdá, mnohem dříve pochopili, že naše země jsou tradičními vazbami přece jenom stále svázány s německým a ruským prostředím.
Marně si také lámu hlavu proč u přehledů jednotlivých časopisů a internetových stránek věnovaných literatuře v anglické verzi nejsou uvedené hyperlinky aktivní. No, snad jen opomenutí a ne technická neschopnost na straně redakce. S redakčním systémem, který portál užívá jsem poměrně obeznámen a vím, že toto se dá zvládnout pouze kliknutím tlačítek. I tak je to však školácká chyba, která by se u profesionálních projektů neměla vyskytovat.

Otázkou také zůstává, zda byla zvolena nejvhodnější forma prezentace nově vznikající literatury. Recenzí na nové knihy přináší portál bezesporu dost a to aktuálních. Co však poněkud chybí, je samotná nová původní tvorba. Tato absence by byla ještě pochopitelná v české jazykové mutaci, kde jsou knihy čtenářům ihned k dispozici, ale zarážející je u mutace anglické. Bez ukázek zůstávají noví autoři, které chce portál prezentovat především, nadále poněkud nepřístupní. Portál je možná dosud ještě poměrně mladý, a tak toto třeba bude napraveno. Stejně jako chybějící ukázky a fotografie u profilů autorů ve slovníku, který je na stránkách k nalezení.
Koncepci portálu po technické stránce asi není moc co vytknout. Snad jen s ohledem na předpokládanou mnohojazyčnost by byla vhodnější volba kódování textů v Unicode (UTF-8). Některé původně chybějící a obvyklé věci (DublinCore, RSS) byly doplněny (snad tak trochu i na můj popud) a je vidět, že na stránkách se stále pracuje.

Jak již bylo řečeno, stránky jsou bezesporu přínosné, zatím však spíš pro čtenáře domácí. A nevím, jestli toto byl původní záměr zadavatelů. Portálu vytýkám dosud chybějící jazykové mutace. Ve srovnání s podobnými zahraničními projekty, které jsou ostatně na stránkách uvedeny, si ten náš však vede také poměrně slušně a pokud se zbaví několika neduhů, mohl by původně proklamovanému účelu propagace mladší a nejmladší generace v zahraničí opravdu sloužit.

vyšlo v časopise Host 2006/1

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005