026: zápisník Pavla Kotrly

Staří v novém

Poslední měsíce přinesly českému internetu dvoje stánky, o kterých jsem si myslel, že už nikdy nespatří hřejivé světlo monitorů, protože já sám na ně čekal již několik let. Mám na mysli stránky Revolver Revue (http://www.revolverrevue.cz) a Tvaru (http://www.itvar.cz). Mnohdy byla tato periodika vnímána skrze různé polemiky probíhající na jejich tištěných stránkách, ale již delší dobu tomu tak není. Obě periodika se stala konzervativnější a dle mého soudu i zakonzervovanější. Jejich pochodeň, alespoň na internetu, převzaly Literární noviny (http://www.literarky.cz) a A2 (http://www.tydenika2.cz), v mnohém nesmiřitelní blíženci.

Právě v důsledku dlouhého čekání a vzhledem k zavedenosti obou periodik jsem očekával, že se obě redakce blýsknou a svými novými prezentacemi předvedou. Podávajíli profesionální výsledky na poli literárním, měli by je i adekvátním způsobem svým čtenářům prezentovat. Ale ouha, zmýlil jsem se. V obou případech byly předloženy standardní prezentace s většími či menšími nedostatky. Horší ale je, že stránky obou periodik toho (snad jen po přechodnou dobu) ani příliš mnoho čtenářům nenabízejí. Pravda, každý začátek je obtížný, ale nyní jsou internetové prezentace standardem. Tvar zde má jistou obhajobu, neboť všechny jeho předchozí ročníky jsou v elektronické podobě přístupné na stránkách digitalizovaného Archivu časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR (http://archiv.ucl.cas.cz/) a na nová čísla jsou zde aspoň upoutávky, které jsou jako avízo rozesílány také případným zájemcům e-mailem. Informace o Tvaru pak suplují hesla na české Wikipedii. Přes svou nakloněnost tomuto encyklopedickému projektu nevím, zda je to ideální a zda by takovéto informace neměly být nalezeny přímo na stránkách časopisu. Redakce si to poněkud usnadnila. Stránky jsou zatím dost chudé a prostě by toho mohly nabízet víc, navíc když již v minulosti stránky Tvaru existovaly (http://www.dobraadresa.cz/tvar/). To, že jsou graficky poměrně střídmé, je spíš pozitivní. Navíc Tvar je takový i ve své tištěné podobě.

I design webu Revolver Revue je střídmý. Toto periodikum se také z velké části věnuje výtvarnému umění, ale ze stránek to není příliš patrné. Snad se jedná o záměr. Navigace na stránkách sice není ideální, ale dá se na ni zvyknout. Textů stránky zatím nabízejí málo, archiv zeje víceméně prázdnotou. Obsahuje povětšinou jen krátké anotace čísel, zato ale i u Kritické Přílohy. Doufejme, že také zde budou další texty postupně doplňovány. Nemělo by to být příliš obtížné, neboť na rozdíl od Tvaru, jehož stránky jsou statické, Revolver Revue nasadila publikační systém Drupal, který je poměrně oblíbený a svými možnostmi patří mezi ty vyspělé a umožňuje rychlou aktualizaci. Na českých stránkách (http://www.drupal.cz) si můžete vyzkoušet i jeho demo.

Český literární internet se díky výše uvedeným stránkám opět o něco rozrostl. Sice zatím není v tuto chvíli co příliš vyzdvihovat, doufejme však, že po těchto prvních krůčcích budou následovat další. Koneckonců: dík i za ně.

vyšlo v časopise Host 2007/3

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky

přehled
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012
013 014 015
016 017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027
028 029 030
031 032 033úvodní stránka
časopis Host
kotrla.com
[pak]
recenze
překlady
potápěč
texty
scriptorium
tábor
fotografie
aluze

Jste CNW:Counter . návštěvník od 2. února 2005